Stichting Kind en Oor

Visie

Wij willen een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Een wereld waarin kinderen in Azië ook recht hebben op goede oorzorg. Juist op het platteland van Nepal, waar goede medische zorg erg schaars is.

Bekijk visieActueel nieuws

Missie

Zonder een goed gehoor geen goed onderwijs. En onderwijs geeft de kennis om aan de armoede te ontsnappen. En in Nepal is goede oorzorg schaars. Wij willen  zoveel mogelijk kinderen in Nepal helpen. Wil je weten wat ons drijft om oorzorg aan kinderen te leveren?

Bekijk missie

Over ons

Onze stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties. Wij zijn dan ook een non-profit organisatie en het bestuur krijgt geen financiële vergoeding.

Meer over de stichting

Oorzorg in Nepal

Oorzorg aan kinderen
in Nepal

De gehoorzorg is in Nederland goed geregeld. Dat is niet overal in de wereld zo. In landen als Nepal is het helemaal niet normaal om naar de oorarts te gaan. Er zijn alleen grote ziekenhuizen in de steden en de bevolking heeft weinig geld. Eten en drinken is dan prioriteit nummer één. Maar een slecht gehoor kan zorgen voor slecht onderwijs, sociale isolatie en spraakproblemen. Dat willen wij voorkomen door oorzorg aan kinderen in Nepal aan te bieden. Want ze hebben nog een heel leven voor zich.

Screening op gehoorproblemen

Gehoorproblemen kunnen al vroeg ontstaan. Het is belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen. Daarom screenen wij kinderen al op de basisscholen. Ook hebben wij speciale ENT-camps opgezet. Dat zijn projecten waarbij Nederlandse KNO-artsen, lokale KNO-artsen en Health Assistants de kinderen onderzoeken en behandelen. Wij leiden die Health Assistants op. Dat zijn assistent-artsen, die een verkorte opleiding hebben gevolgd. Huisartsen zijn er in Nepal nauwelijks.

Donateurs voor
oorzorg

Voor de bevolking van Nepal bestaat er geen zorgverzekering. Dat betekent dat de patiënten alles zelf moeten betalen. Met een salaris van ongeveer 60 euro per maand op het platteland, kunnen zij die zorgkosten niet betalen. Daar worden de kinderen de dupe van. Wij willen dat voorkomen, maar daarvoor hebben wij wel jouw hulp nodig. Donateurs hebben wij écht nodig. Zo kunnen wij medicijnen, hoortoestellen en instrumenten kopen om onze oorzorg voort te zetten. Help je mee goede oorzorg te leveren?

Screenen schoolkinderen op oor- en gehoorproblemen

Organiseren van KNO zorg in diverse regio’s

Organiseren van lokale zorg zoals medicatie en operaties

Opzetten en uitvoeren van audiologische zorg

Opzetten KNO-steunpunt op twee locaties in de regio

Opleiden van lokale gezondheidswerkers