Schoolscreening

Screening van schoolkinderen op gehoorproblemen

In Nepal bestaat geen screening op het voorkomen van oor- en gehoorproblemen zoals dit in Nederland wel het geval is. Ook zijn er nauwelijks huisartsen. En dat terwijl oorproblemen bij een grote groep kinderen voorkomen, namelijk tot wel 25% van alle schoolgaande kinderen. Een oorprobleem kan leiden tot isolatie in de klas en slechter presteren, waardoor  de lessen niet optimaal gevolgd kunnen worden met uitval en armoede tot gevolg.

Daarom screenen wij het hele jaar door kinderen in Nepal op gehoor- en oorproblemen. Speciaal hiervoor zijn vele health assistants opgeleid. Dit zijn basis gezondheidswerkers die door ons getraind zijn in het opsporen en behandelen van ooraandoeningen. Ook kunnen zij hoortesten afnemen en hoortoestellen aanmeten. Zij behandelen simpele oorinfecties en selecteren kinderen voor operaties samen met lokale KNO-artsen waar wij mee samenwerken. De stichting Kind en Oor betaalt voor de operaties en leidt de lokale KNO-artsen op om de ingrepen te doen volgens de huidige moderne standaarden. Deze projecten kenmerken zich door samenwerkingen.

Ook doen zij gehoortesten en selecteren de kinderen die baat zouden kunnen hebben bij een hoortoestel. Vervolgens meten zij hoortoestellen aan, die door de Stichting zijn geleverd.

Gezondheidscentrum

In het Community Help Center in Sauraha is een lokaal KNO steunpunt ingericht met  moderne KNO apparatuur, geschikt voor microscopische beoordeling van de oren van patiënten die uit de screeningen naar voren zijn gekomen. Hier vindt ook de aanvullende behandeling plaats en worden patiënten geselecteerd voor operatieve behandeling. Door middel van de operaties kunnen infecties weg gehaald worden en het gehoor hersteld.

Samenwerking lokale KNO-artsen

Er wordt in Nepal nauw samengewerkt met KNO-artsen uit een naburig ziekenhuis, het National City Hospital te Bharatpur. De stichting investeert in de aanschaf van dure operatiematerialen, die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van ooroperaties. Zo is er al een  operatiemicroscoop gedoneerd  en wordt er geld ingezameld voor de aanschaf van oorinstrumenten voor de operaties.

Daarnaast worden de KNO-artsen uit Nepal getraind door ervaren Nederlandse KNO-artsen door een operatie training te verzorgen en gezamenlijk operaties uit te voeren. Hierbij is het doel dat de operaties in de toekomst volgens de huidige medische standaard uitgevoerd kunnen worden door de Nepalese collega’s.

Dovenscholen

De screening van kinderen op de dovenscholen in de regio wordt ook verricht. Een dovenschool is een internaat waar kinderen met hoorproblemen worden weggestopt en door middel van gebarentaal communiceren. Zij leven en wonen daar, ver weg van hun gezinnen. Zij leren er alleen handvaardigheden en geen schoolvakken, hoe slim zij misschien ook zijn. Ook zitten zij met zijn allen in 1 klas met kinderen van alle leeftijden. Van de kinderen is niet bekend wat er met ze aan de hand is en waarom zij slecht horen. Wij ontdekten, dat ongeveer 1/3e van de kinderen op de dovenscholen eigenlijk heel goed een hoortoestel kan krijgen en wij hebben bij deze kinderen hoortoestellen aangemeten. Een groot deel van deze kinderen woont nu weer thuis bij het gezin, speelt met schoolvriendjes en volgt het reguliere onderwijs. Zo hebben zij weer kans op een normale toekomst met volop kansen.