Doneren aan Kind en Oor

Wil je ook doneren aan ons project in Nepal? Graag!

Stichting Kind en Oor is een non-profit organisatie en -stichting. Dat betekent dat wij geheel afhankelijk zijn van giften. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder financiële vergoeding, dus al het geld wordt aan onze projecten voor kinderen met een gehoorprobleem besteed. Groot of klein: wij zijn blij met alle giften.

Bedrag

Jouw gift besteden wij aan het opzetten van een zorgpad voor oor- en hoorzorg in Nepal. Daarbij investeren wij in materialen zoals microscopen, instrumentensets en audiometers, maar met name ook in medisch onderwijs voor lokale zorgmedewerkers. Zodat zij met met de opgedane kennis van de moderne oorzorg aan het werk kunnen als Ear Inspector of als KNO-arts beter toegerust zijn voor complexe ooroperaties.

Eenmalige of (voor iedereen !) periodieke belastingvrije giften

Omdat aan Stichting Kind & Oor de ANBI status is toegekend, zijn donaties/giften aan de stichting voor iedereen fiscaal aftrekbaar. Voor het totaal van eenmalige giften geldt wel een drempelbedrag. Pas daarboven zijn eenmalige giften aftrekbaar. Er is geen drempel als u kiest voor een ‘periodieke’ gift. Een periodieke gift is steeds volledig fiscaal aftrekbaar. Aan de omvang van periodieke giften is ook geen limiet verbonden, maar moet tenminste 5 jaar gedaan worden.

En daarmee heeft u het voordeel van belastingaftrek en stichting Kind en Oor heeft meer financiële zekerheid voor de komende 5 jaar.

Werkwijze voor het starten van een periodieke belastingvrije gift:

 • Leg uw gift schriftelijk vast in een eenvoudige schenkingsovereenkomst. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden.
 • U bepaalt zelf de hoogte van uw gift. Er is geen minimum- of maximumbedrag dat u mag schenken!
 • Let op! Er zijn een paar kleine voorwaarden:
  • Het bedrag moet elk jaar gelijk zijn
  • De looptijd is 5 jaar of langer
 • Stuur het ingevulde formulier op naar:
  • Stichting Kind en Oor
  • Antwoordnummer 12002
  • 5056 ZS Berkel-Enschot
 • U krijgt van ons een getekend exemplaar retour voor uw belastingaangifte.

Hoeveel is uw belastingvoordeel?
De hoogte van uw belastingvoordeel hangt af van de hoogte van uw inkomen en het daarmee samenhangende (hoogste) belastingtarief.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

U kunt natuurlijk ook, om ons te steunen, eenmalig een bedrag overmaken op onze rekening of, hieronder via de betaalknop, direct online doneren.

Rekeningnummer: NL88 INGB 0007403222
t.n.v. Stichting Kind en Oor, Berkel-Enschot

Jaarlijks bijdragen? Altijd fiscaal gunstig….

Wilt u elk jaar doneren? Het bedrag maakt niet uit.

Download dan hieronder de overeenkomst periodieke schenking.

Download formulier