Bijdragen

Bijdragen aan oorzorg in Nepal

Stichting Kind en Oor is een non-profit organisatie en -stichting. Dat betekent dat wij geheel afhankelijk zijn van giften. Wil je ook graag bijdragen aan ons project in Nepal? Groot of klein: wij zijn blij met alle giften. Jouw bijdrage zullen wij goed gebruiken! Alle giften worden besteed aan de hulp voor kinderen met een gehoorprobleem. Jouw gift besteden wij aan het opzetten van een lokale KNO kliniek, het uitvoeren van mobiele gehoorscreening in de regio en het uitvoeren van operatieve en medicamenteuze behandelingen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het opleiden van onze lokale gezondheidswerkers. Door de kennisoverdracht zullen zij de projecten in toekomst gaan dragen en moderne en goede oorzorg kunnen leveren.

Eenmalige en Periodieke giften

Omdat aan Stichting Kind & Oor de ANBI status is toegekend, zijn donaties/giften aan de stichting voor iedereen fiscaal aftrekbaar. Voor het totaal van eenmalige giften geldt wel een drempelbedrag dat in aanmerking dient te worden genomen. Deze niet aftrekbare drempel is echter niet van toepassing als u kiest voor een zogenaamde ‘periodieke’ gift. Een periodieke gift is dus steeds volledig fiscaal aftrekbaar. Aan de omvang van periodieke giften is ook geen limiet verbonden.

 • Werkwijze voor het starten van een periodieke gift:
  Uw gift is schriftelijk vastgelegd in een simpele (onderhandse) schenkingsovereenkomst. Dit formulier kunt u hier downloaden.
 • U bepaalt de hoogte van uw gift. Er is geen minimum- of maximumbedrag dat u mag schenken.
 • Er zijn een paar voorwaarden:
  • Het bedrag moet elk jaar gelijk zijn
  • De looptijd is 5 jaar of langer
 • Nadat u uw gegevens heeft ingevuld stuurt u het formulier op naar:
  • Stichting Kind en Oor
  • Antwoordnummer 12002
  • 5056 ZS Berkel-Enschot
 • U krijgt van ons een getekend exemplaar retour voor uw belastingaangifte.

Hoeveel is uw belastingvoordeel?
De omvang van het belastingvoordeel hangt af van de hoogte van uw inkomen en het daarmee samenhangende (hoogste) belastingtarief.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

Je kunt om ons te steunen, geld overmaken op onze rekening, of hieronder direct online doneren.

Rekeningnummer: NL88 INGB 0007403222
t.n.v. Stichting Kind en Oor, Berkel-Enschot

Online doneren

Naam*

E-mailadres*

Bedrag €*periodieke’bijdrage/giften

Wilt u structureel doneren? Download dan hieronder de overeenkomst periodieke schenking.

Download formulier