Bijdragen

Bijdragen aan oorzorg in Nepal

Wil je ook graag bijdragen aan ons project in Nepal? Graag!

Stichting Kind en Oor is een non-profit organisatie en -stichting. Dat betekent dat wij geheel afhankelijk zijn van giften. Groot of klein: wij zijn blij met alle giften. Jouw bijdrage zullen wij goed gebruiken! Alle giften worden besteed aan de hulp voor kinderen met een gehoorprobleem.

Jouw gift besteden wij aan het opzetten van een lokale KNO kliniek, het uitvoeren van mobiele gehoorscreening in de regio en het uitvoeren van operatieve en medicamenteuze behandelingen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het opleiden van onze lokale gezondheidswerkers. Door de kennisoverdracht zullen zij de projecten in toekomst gaan dragen en moderne en goede oorzorg kunnen leveren.

 

Eenmalige of (voor iedereen !) periodieke belastingvrije giften

Omdat aan Stichting Kind & Oor de ANBI status is toegekend, zijn donaties/giften aan de stichting voor iedereen fiscaal aftrekbaar. Voor het totaal van eenmalige giften geldt wel een drempelbedrag. Pas daarboven zijn eenmalige giften aftrekbaar. Er is geen drempel als u kiest voor een ‘periodieke’ gift. Een periodieke gift is steeds volledig fiscaal aftrekbaar. Aan de omvang van periodieke giften is ook geen limiet verbonden, maar moet tenminste 5 jaar gedaan worden.

En daarmee heeft u het voordeel van belastingaftrek en stichting Kind en Oor heeft meer financiële zekerheid voor de komende 5 jaar.

Werkwijze voor het starten van een periodieke belastingvrije gift:

 • Leg uw gift schriftelijk vast in een eenvoudige schenkingsovereenkomst. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden.
 • U bepaalt zelf de hoogte van uw gift. Er is geen minimum- of maximumbedrag dat u mag schenken!
 • Let op! Er zijn een paar kleine voorwaarden:
  • Het bedrag moet elk jaar gelijk zijn
  • De looptijd is 5 jaar of langer
 • Stuur het ingevulde formulier op naar:
  • Stichting Kind en Oor
  • Antwoordnummer 12002
  • 5056 ZS Berkel-Enschot
 • U krijgt van ons een getekend exemplaar retour voor uw belastingaangifte.

Hoeveel is uw belastingvoordeel?
De hoogte van uw belastingvoordeel hangt af van de hoogte van uw inkomen en het daarmee samenhangende (hoogste) belastingtarief.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

U kunt natuurlijk ook, om ons te steunen, eenmalig een bedrag overmaken op onze rekening of, hieronder via de betaalknop, direct online doneren.

Rekeningnummer: NL88 INGB 0007403222
t.n.v. Stichting Kind en Oor, Berkel-Enschot

Online doneren

Naam*

E-mailadres*

Bedrag €*periodieke’bijdrage/giften

Wilt u structureel doneren? Download dan hieronder de overeenkomst periodieke schenking.

Download formulier