Hoorscreening

Hoorscreening

Slechthorendheid bij kinderen komt in Nepal heel veel voor. Ongeveer 1 op 4 á 5 kinderen heeft last van de oren. Er zijn vrijwel geen plaatsen in Nepal waar gehooronderzoek wordt gedaan en er zijn geen landelijke screeningsprogramma’s voor gehoorproblemen bij kinderen. Door de kinderen te screenen kan gehoorverlies worden opgespoord en behandeld. Vaak in een vroeg stadium, zodat erger voorkomen kan worden. En als er dan een gehoorprobleem wordt geconstateerd kijken de medewerkers van Kind en Oor of het kind voor medicijnen, een operatie of een hoortoestel in aanmerking komt. Helaas zijn hoortoestellen in Nepal te duur of gewoon niet te koop en heeft de arme lokale bevolking geen geld voor een hoortoestel. Wij zorgen voor in die gevallen voor goede hoortoestellen, zodat de kinderen weer kunnen horen!

Goede gehoortesten op school zijn een uitdaging….

Opleiden gezondheidswerkers

Wij leiden al onze gezondheidswerkers op. Zo kunnen ze goede gehoorscreening en gehoortesten afnemen op basisscholen en in het Community Help Centre in Chitwan. Daarnaast worden de gezondheidswerkers opgeleid door Nederlandse audiciens, zodat ze zelf hoortoestellen kunnen controleren en aanmeten. De audicien in Nederland kan vervolgens via een online systeem de aanpassingen controleren. Door onze gezondheidswerkers regelmatig te trainen door audiciens, zorgen wij ervoor dat ze goed geschoold zijn en blijven.

Hoortoestellen voor Nepal

Door sponsoring probeert de stichting aan gratis (of goedkope) hoortoestellen te komen voor de kinderen in Nepal. IntoEars en BeterHoren hebben al veel bijgedragen aan onze projecten!

Onderwijs aan Health Assistants in Nepal