Corona in Nepal

Impact op het leven van alledag, project Corona Noodhulp voor Nepal

We hebben kunnen zien wat een impact het corona virus op de Westerse gezondheidszorg heeft en wat voor een effect een intelligente lockdown heeft op het leven van alledag. Dan kunt u zich maar al te goed voorstellen hoe dat in Nepal moet zijn; een slechte gezondheidszorg, nauwelijks beademingsapparatuur en vrijwel geen beschermingsmiddelen voor personeel in de gezondheidszorg. De crisis is zich daar nu aan het ontwikkelen en het enige wat de overheid kon doen is een zeer strikte en strenge ‘Lockdown’, omdat de gezondheidszorg een uitbraak simpelweg niet aankan.

Daarom heeft Stichting Kind en Oor in samenwerking met de Wilde Ganzen het project ‘ Corona Noodhulp voor Nepal’ opgezet. Er wordt geld ingezameld om beschermingsmateriaal in kunnen kopen voor de zorg. Daarmee kunnen wij verdere verspreiding van het virus beperken en onze collega’s de noodzakelijke bescherming bieden.

Uw gift? Door de samenwerking met de Wilde Ganzen wordt uw gift met 100% vermeerderd. Geef dus juist nu, voor de zorg én de mensen in Nepal. Help ons om de corona-crisis daar in te dammen.

Stort op ons rekeningnummer NL88 INGB 0007 4032 22 ovv bijdrage Corona Noodhulp of doneer hieronder online

Bedrag

Stichting Kind en Oor werkt samen met de Wilde Ganzen